Malta Vize Başvurusu

Yabancı bir ülkeye girebilmek için o ülke makamlarından resmi olarak izin alınmalıdır. Bu izinlerin kuralları ve işlem süreçleri ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Bu anlamda konuyla ilgili profesyonel şirketlerle çalışmak size hem zaman hem de para kazandıracaktır.

Malta: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.
Diplomatik, Hususi ve Hizmet Pasaportu hamilleri vizeden muaftır.

Malta Öğrenci Vizesi Gerekli Belgeler

1) 2 adet fotoğraf (yakın zamanda çekilmiş her iki kulak görülecek şekilde ve arka fon beyaz olacak)
2) Nüfus cüzdan fotokopisi
3) Pasaport (vize bitiş tarihinden itibaren en az 3 ay geçerli süresi olmalı)
4) Banka hesap cüzdanı orijinali – son güncel haliyle 3 ay süreli hesap hareketi (sizin veya sponsorunuzun)
a) Malta ‘da kalış süresince tüm masraflarınızın karşılanabileceğini belirten tutar (Eğitim suresi Gün X 48 Euro toplamı)
4) Yeni tarihli öğrenci belgesi veya en son mezun olduğunuz okuldan diploma fotokopisi
5) Varsa ev arsa tapusu v.b fotokopisi ( sponsora ait)
6)Yurtdışı seyahat sigortası (Dönüş tarihinden en az 2 hafta daha uzun süreli olacak!)
7)Uçak bileti rezervasyonu

2.Eğer çalışıyorsanız çalıştığınız şirkete ait;

a.Şirketin vergi levhası fotokopisi
b.Ticaret sicil gazetesi veya bağlı bulunduğu oda kaydının aslı ve fotokopisi
c.İmza sürküleri aslı ve fotokopisi
d.Faaliyet Belgesi aslı – yeni tarihli

3.Son üç aylık maaş bordonuz (şirket tarafından kaşeli olmalı)
4.İşe giriş bildirgesi (mümkünse SGK veya sirket tarafından kaşeli olmalı)
5.SSK dökümü (mümkünse SGK veya sirket tarafından kaşeli olmalı)

Masraflarınızı Aile fertlerinden biri karşılıyorsa;

1-Masraflarınızı karşılayan kişi işveren ise işyerine ait istenecek belgeler;

a.Şirketin vergi levhası fotokopisi
b.Ticaret sicil gazetesi veya bağlı bulunduğu oda kaydının aslı ve fotokopisi
c. İmza sürküleri aslı ve fotokopisi
d.Faaliyet Belgesi aslı – yeni tarihli

* Şirket evraklarının orijinalleri vize şirketteki yetkilimiz tarafından görülüp aynı gün ve tarih içerisinde faaliyet belgesi haricinde öğrencimize geri iade edilecektir.

2- Masraflarınızı karşılayan kişi eğer çalışıyorsa,

a.Çalıştığınız iş yerinden çalıştığınıza dair dilekçe
b.3 aylık maaş bordrosu

c.İşe giriş bildirgesi (mümkünse SGK yada firma tarafından kaşeli olmalı)
d.Kişinin sigorta hizmet dökümü

Çalıştığı işyerine ait;

  • Şirketin vergi levhası fotokopisi
  • Ticaret sicil gazetesi veya bağlı bulunduğu oda kaydının aslı ve fotokopisi
  • İmza sirküleri aslı ve fotokopisi
  • Faaliyet Belgesi aslı – yeni tarihli

* Şirket evraklarının orijinalleri vize şirketteki yetkilimiz tarafından görülüp aynı gün ve tarih içerisinde faaliyet belgesi haricinde öğrencimize geri iade edilecektir.

3- Masraflarınız karşılayan kişi Emekli ise;

a.Emekli cüzdanı aslı ve fotokopisi
b.Son üç aylık emekli maaş bordrosu

4-Masraflarınızı karşılayan kişinin masraflarınızı karşılayacağına dair noterden onaylı dilekçesi.

Dilekçe şu şekilde olmalıdır;

TAAHHÜTNAME

……………… doğumlu ………..T.C kimlik nolu kızım/oğlum …………..’in …………tarihleri arasında Malta’da ……………okulunda eğitim göreceği sürede ödemiş olduğum okul ve konaklama için gereken ücretlerin yanı sıra Malta’da kalacağı süredeki diğer bütün masraflarını karşılayabilmesi için …………..Euro (en az kalacağı gün sayısı X 48 Euro olarak hesaplanacaktır)ödemeyi beyan ve taahhüt ederim.

Taahhüt eden:(isim ve soyad- imza)

Not : Reşit olmayan çocuklar için her iki veliden muvafakatname ve ebeveynleri ile giden çocuklar için ayrı ayrı başvuru formu doldurulup anne ve babanın ayrı ayrı imzaları gerekmektedir. Her bir çocuk için de vize ücreti ödenmesi zorunludur.