Belçika Vize Basvurusu

Yabancı bir ülkeye girebilmek için o ülke makamlarından resmi olarak izin alınmalıdır. Bu izinlerin kuralları ve işlem süreçleri ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Bu anlamda konuyla ilgili profesyonel şirketlerle çalışmak size hem zaman hem de para kazandıracaktır.

Belçika: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.
Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Turistik Vize İçin Gerekli Evraklar

 • Pasaport
 • Sonuç Belgesi; Başvurunuzun hangi yabancı dilde incelenmesini istediğinize dair imzalanmış dil seçim belgesi. Bu belge web adresinden temin edilebilir.
 • Belçika Schengen vize başvuru formu
 • Vize Başvuru Dilekçesi
 • Seyahat Plan Dilekçesi
 • 2 adet biyometrik fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Seyahat sağlık sigortası
 • Uçak/Otel rezervasyonlarınız
 • Banka hesap dökümü

Mesleksel Durumunuza Göre Değişiklik Gösteren Evraklar:

Çalışanlar için;

 • Bağlı bulunduğunuz kurumdan Belçika resmi dillerinden birisinde veya İngilizce olarak yazılmış garanti yazısı
 • İşverenden alınan izin mektubu
 • Şirketin Faaliyet Belgesi
 • Çalışana ait son 3 aya ait maaş bordrosu
 • Ticaret odası kaydı
 • Vergi Levhası
 • Resmi gazete
 • SGK işe giriş bildirgesi aslı ve fotokopisi
 • Son üç aylık maaş bordrosu aslı

Şirket sahipleri için;

 • Şirketinizin antetli kâğıdına Belçika resmi dillerinden birisinde veya İngilizce olarak yazılmış vize başvuru yazısı.
 • İmza sirküleri
 • Ticaret odası kaydı
 • Vergi Levhası
 • Resmi gazete

Öğrenciler için;

 • Öğrenci belgesi: İngilizce ve orijinal olarak sunulmalı.
 • Muvafakatname: Başvuru sahibi 18 yaşından küçükse anne ve babası tarafından imzalanmış ve noter onaylı muvafakatname ibraz edilmelidir.

Emekliler için;

 • Emeklilik belgesi asıl ve fotokopisi
 • Emekli maaş hesap cüzdanı aslı ve fotokopisi

Ҫiftciler için;

 • Çiftçinin bağlı olduğu ziraat odası tarafından verilmiş çitçi belgesi
 • Son bir seneye ait tarımsal ürünlerinizden veya hayvanılıktan elde ettiğiniz gelirlere dair satış makbuzları

Devlet memurları için;

 • Vize talep dilekçesi (Şirketin antetli kağıdına, Konsolosluğa hitaben yazılmalıdır. Dilekçe örneği için tıklayınız.)
 • Çalışma belgesi (Mesleki bilgileri ve görev bilgilerini içermelidir.)
 • Resmi izin belgesi
 • Görev kimlik kartı fotokopisi
 • Maaş bordrosu

Öğrenciler için;

 • Öğrenci belgesi aslı ve fotokopisi
 • Okuldan izin belgesi
 • Ebeveynlerin gelir evrakları