Etiket - university of economics and human science of Warsaw

Vizja Üniversitesi

Vizja Üniversitesi (University of Economics and Human Sciences of Warsaw) 2001 yılında kurulmuş olup merkez kampüsü 2003 yılında kurulmuştur. Rektörlük, tüm fakültelerin dekanlıkları, kütüphane, okuma salonu, Lisansüstü Eğitim fakültesi, öğrenci işleri daire başkanlığı, işe alım bürosu, burslar ofisi, bilgi teknolojileri bölümü, bilimsel araştırmalar yapmak için dizayn edilmiş laboratuvarlar merkez ofisinde...